Jordrup Vandværk

er et A.M.B.A, der ejes og drives af forbrugerne.

Vandbehandling

Vandet pumpes fra 3 boringer med henholdsvis 40 m.- 42 m.- 72 m. dybde.

Råvandet pumpes ind i 2 trykfiltre, hvor det renses og iltes, hvorved bl.a. jern og mangan bindes til filtermaterialet inden vandet ledes til et rentvandsbassin, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. Der tilsættes ingen kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Forsyningsområde.

Vandværket forsyner: Jordrup by, Kirsbøl, Uhre skov, Jordrup skov, Bølling skov. Fynslund, Knudsbølvej og Vestermarken.

Måleraflæsning.

Aflæsning af vandmåler foretages elektronisk af vandværket. Måleraflæsning foretages pr 1. jan. og 1. juli.

Det er dog stadig ejers ansvar, selv at holde øje med sit vandforbrug.

Jordrup Vandværk eftergiver ikke for udgifter ved lækage på vandinstallationer

Vandmålere udskiftes efter behov

Takstblad

Priser 2024

Gældende takstblad for 2024

Der tages forbehold for fejl, eller prisjusteringer.