Jordrup Vandværk

er et A.M.B.A, der ejes og drives af forbrugerne.

Vandbehandling

Vandet pumpes fra 3 boringer med henholdsvis 40 m.- 42 m.- 72 m. dybde.

Råvandet pumpes ind i 2 trykfiltre, hvor det renses og iltes, hvorved bl.a. jern og mangan bindes til filtermaterialet inden vandet ledes til et rentvandsbassin, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. Der tilsættes ingen kemikalier eller andre stoffer til vandet.

Forsyningsområde.

Vandværket forsyner: Jordrup by, Kirsbøl, Uhre skov, Jordrup skov, Bølling skov. Fynslund, Knudsbølvej og Vestermarken.

Måleraflæsning.

Aflæsning af vandmåler foretages elektronisk af vandværket. Måleraflæsning foretages pr 1. jan. og 1. juli.

Det er dog stadig ejers ansvar, selv at holde øje med sit vandforbrug.

Vandmålere udskiftes efter behov

Gældende priser 2020

Fast årlig afgift                             300,00 kr.

Vandpris pr. m3                          1,30 kr.

Statsafgiften pr. m3                   6,37 kr.

Tilslutningsbidrag                       11227,63 kr.

Priser 2021

Fast årlig afgift                            300,00 kr.

Fast årlig adm.gebyr           20,00 kr.

Vandpris pr. m3                          1,30 kr.

Statsafgiften pr. m3                   Taksterne er fastsat ekskl. afgifter af staten, såsom afgift på ledningsført vand og eventuelt bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.m. Disse vil blive tilføjet på takstbladet, når vi kender dem.

Tilslutningsbidrag                       11227,63 kr.

Alle priser er eksklusiv moms.