Velkommen til Jordrup Vandværk

https://www.facebook.com/jordrupvandvaerk/

GENERALFORSAMLINGEN 2021

Onsdag d. 11 August 2021 kl. 19.00 i Jordrup forsamlingshus med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent                                                                                              

2. Beretning                                                                              

3. Regnskab                                                                              

4. Valg til bestyrelse. På valg er: Jacob Westberg og suppleant: Arne Pedersen

5. Valg af revisor/bilagskontrollanter.  På valg er: Jens Ruge og suppleant: Alice Stegger                  

6. Eventuelt                                                                              

Vandværket er vært ved et lille traktement .

Henrik Nielsen         Jacob Westberg           Jens Glibstrup        

Tlf. 23925064           Tlf 31268791           Tlf. 26393647

                                                  Træffes 16-20              

Se dine fakturaer samt tilmelde mailadresse og telefon nummer er nemt med ovenstående link.
Brug portal brugerid og portal kodeord som findes på seneste opkrævning

Vi har nu fået nyt betalingssystem, hvor man fremover kan tilmelde sig enten med mail eller betalingsservice